Διαπραγμάτευση με Funds

Βρείτε εξατομικευμένη λύση στο πρόβλημα σας!

κούρεμα δανείων - Διαπραγμάτευση με Fund - Κόκκινα Δάνεια - Άμυνα κατά των funds

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε οι Contractors, ένα πρωτοποριακό σχήμα που αποτελείται από ένα μείγμα Συμβούλων Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το σχήμα μας απαρτίζεται από Δικηγόρους εξειδικευμένους στο Τραπεζικό Δίκαιο. Την Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αικατερίνη Πολυζώη. Ενώ τις διαπραγματεύσεις αναλαμβάνει ο Γεώργιος Φ. Κοντός Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής (Certified Professional Negotiator®).

Στόχος μας είναι να βρεθεί μια ρεαλιστικά βιώσιμη λύση για το πρόβλημα σας. Η εξειδίκευση μας αφορά αυτοτελώς τις Τραπεζικές διαφορές και εν γένει το Τραπεζικό Δίκαιο. Μαζί επιδιώκουμε την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης σας, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται. Αυτό σημαίνει πως αν σας επιδόθηκε Καταγγελία Σύμβασης, Διαταγή Πληρωμής, Κατάσχεση, Πλειστηριασμός κλπ οι Contractors μπορούν να σας βοηθήσουν.

Διαπραγμάτευση με Fund

Τα κόκκινα δάνεια είναι μια δύσκολη εξίσωση για κάθε δανειολήπτη. Εμείς αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε στη δύσκολη διαδικασία για ρύθμιση δανείων με την διαπραγμάτευση με Fund.

Επιπλέον χτίζουμε άμυνα κατά των funds και διεκδικούμε μέσω διαπραγμάτευσης με Fund το κούρεμα δανείων. Ενώ φροντίζουμε ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με τους ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των οφειλών σας.

Παράλληλα μπορούμε να επέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στην διαπραγμάτευση θέτουμε τα ζητήματα της περιόδου χάριτος, της επιμήκυνσης,  το κούρεμα δανείων.

Παρέχεται η δικαστική προστασία, η διαμεσολάβηση, η διαπραγμάτευση, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και η πτωχευτική διαδικασία. που είναι συνήθως η βασική “Άμυνα κατά των funds”. Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά το πρόβλημα σας.

Διαπραγματεύσεις με τράπεζες & Servicers - Κόκκινα Δάνεια
Διαπραγμάτευση με τις τράπεζες - Άμυνα κατά των funds - Κόκκινα Δάνεια

Διαπραγματεύσεις με Fund & Servicers

Η απευθείας διαπραγμάτευση με Fund & Servicers (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων), είναι η κατάλληλη επιλογή για τους δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Ο λόγος είναι η πρόθεση τους να το ρυθμίσουν. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι τράπεζες προτιμούν αυτόν τον τρόπο ρύθμισης των κόκκινων δανείων. Έτσι  είναι πλέον περισσότερο ευέλικτες από ότι παλιότερα σε θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η διμερής επαφή, που αφήνει αρκετά περιθώρια ευελιξίας και εξειδικευμένων λύσεων ανά περίπτωση, είναι ο βασικότερος λόγος που οι περισσότεροι κόκκινοι δανειολήπτες ρύθμισαν τις οφειλές τους με αυτόν τον τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πως μπορείτε και εσείς να πετύχετε με εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας, μια ρύθμιση που θα μπορείτε να εξυπηρετείτε σε συνδυασμό με ένα κούρεμα του δανείου σας.

Αυτός ο τρόπος επίλυσης της διαφοράς σας, είναι σίγουρα ο πιο οικονομικός, πιο άμεσος, επωφελής και για τα δύο μέρη και ψυχολογικά ανώδυνος.

Νομική υποστήριξη

Οι νομικοί σύμβουλοι διαθέτουν απόλυτη εξειδίκευση στο Τραπεζικό δίκαιο και στα δάνεια έχοντας εκατοντάδες αποφάσεις οριζόντιας δικαίωσης δανειοληπτών.

Το τραπεζικό δίκαιο και οι υποθέσεις δανείων και οφειλών χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και άριστης γνώσης των ειδικών νόμων και της νομολογίας προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Την αποτελεσματικότητα του συνεργαζόμενου γραφείου μας, την καθορίζουν και την συνοδεύουν οι εκατοντάδες αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών και οι χιλιάδες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών μας. 

Νομική υποστήριξη Οι νομικοί σύμβουλοι διαθέτουν απόλυτη εξειδίκευση στο Τραπεζικό δίκαιο και στα δάνεια έχοντας εκατοντάδες αποφάσεις οριζόντιας δικαίωσης δανειοληπτών. Το τραπεζικό δίκαιο και οι υποθέσεις δανείων και οφειλών χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και άριστης γνώσης των ειδικών νόμων και της νομολογίας προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. 
Ρύθμιση Οφειλών - Κόκκινα Δάνεια Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν το κούρεμα δανείων με ρύθμιση του υπολοίπου του δανείου τους φοβούμενοι κυρίως τυχόν δικαστικές ενέργειες των Τραπεζών - Fund - Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων.
Ρύθμιση Οφειλών – Κόκκινα Δάνεια

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν το κούρεμα δανείων με ρύθμιση του υπολοίπου του δανείου τους φοβούμενοι κυρίως τυχόν δικαστικές ενέργειες των Τραπεζών – Fund – Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Η ρύθμιση δανείων είναι η δημοφιλέστερος και ασφαλέστερος τρόπος διευθέτησης οφειλών, όταν διαπραγματευτούμε σωστά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο γίνονται και τα μεγαλύτερα λάθη των δανειοληπτών.

Δηλαδή  είναι πάρα πολύ πιθανόν, αν δεν γνωρίζεις πως να διαπραγματευτείς, τελικώς να οδηγηθείς σε μια ρύθμιση που αφενός δεν θα μπορείς να εξυπηρετήσεις, αφετέρου θα είναι εις βάρος των συμφερόντων σου!

Προσοχή συμβουλευτείτε πριν υπογράψετε οτιδήποτε κάποιον ειδικό. Μην υπογράφετε ότι σας δίνουν!

Συμβουλευτείτε μας μας και μάθετε πως θα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το πρόβλημα σας.

Κούρεμα Δανείων 

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά υποθέσεις με κόκκινα δάνεια. Διεκδικούμε την ρύθμιση δανείων ή, και το κούρεμα δανείου σας. Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χαράσσουμε τη στρατηγική που ταιριάζει στην υπόθεση σας.

Αφού χαράξουμε τη στρατηγική και λάβουμε εξουσιοδότηση καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών, προχωράμε με Προτάσεις κουρέματος χρέους, ρυθμίσεων, σταδίων χάριτος, με την Τράπεζα.

Κούρεμα Δανείων  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά υποθέσεις με κόκκινα δάνεια. Διεκδικούμε την ρύθμιση δανείων ή, και το κούρεμα δανείου σας. Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χαράσσουμε τη στρατηγική που ταιριάζει στην υπόθεση σας.
Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Επίσης ο συνεργαζόμενος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της Διαμεσολάβησης προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό.
Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Επίσης ο συνεργαζόμενος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της Διαμεσολάβησης προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό.

Τι είναι όμως η Διαμεσολάβηση; Η Διαμεσολάβηση είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύνη, να επιλύσουν με συμφωνία μια διαφορά τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.

Αποτελεί μία ευρέως και διεθνώς χρησιμοποιούμενη, διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας τα μέρη μίας ιδιωτικής διαφοράς, έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν εκούσια την εξωδικαστική επίλυσή της.

Ποια είναι η ισχύς της συμφωνίας 

Αν στο τέλος της συνεδρίας διαμεσολάβησης τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας. Μετά την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, είναι δηλαδή ισάξιο με δικαστική απόφαση.

Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο της Εκτέλεσης 

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου.

Συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι το τραπεζικό δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αυτές και τις τραπεζικές εργασίες.

Κούρεμα Δανείων  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά υποθέσεις με κόκκινα δάνεια. Διεκδικούμε την ρύθμιση δανείων ή, και το κούρεμα δανείου σας. Με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χαράσσουμε τη στρατηγική που ταιριάζει στην υπόθεση σας.
Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Επίσης ο συνεργαζόμενος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της Διαμεσολάβησης προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό.
Δικηγόροι για δάνεια

​Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μας έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Τραπεζικού Δικαίου και του Δικαίου της Εκτέλεσης. Παρέχοντας συμβουλές σε οικονομικά θέματα, leasing, δάνεια, αποζημιώσεις, εγγυήσεις και παροχή ασφάλειας, επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς επίσης και στον τομέα οικονομικών συναλλαγών και σε ζητήματα διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Για ραντεβού παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για ραντεβού συμβουλευτικής είτε αφορά Νομική υποστήριξη σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, είτε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης και Διαπραγμάτευσης, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εναλλακτικά κυρίως για επείγουσες υποθέσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του γραφείου μας: 210.220.4277 & 6936.726.599

Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 2, Ομόνοια Αθήνα, ΤΚ 10451

Λειτουργούμε καθημερινά από 10:00 – 18:00.

Email: info@koyremadaneion.gr

Φόρμα Επικοινωνίας